Naša priča od 2009.

O NAMA

Na tržištu odavno postoji potreba za efikasnijim, kvalitetnijim i naravno, povoljnijim uslugama i određenim sferama poslovanja, a upravo nas je ona dovela do ideje da oformimo „BGDS Trade“ d.o.o. – multifunkcionalno i kvalitetno privredno društvo za usluge, trgovinu i turizam.

„BGDS Trade“ d.o.o. Beograd ostvaruje saradnju sa pravnim i fizičkim licima u pogledu svih vrsta osiguranja, registracije, tehničkog ispitivanja i analize motornih i priključnih vozila. O kvalitetu naših usluga najbolje svedoči obim poslovanja koji se svake godine povećava,u proseku za oko 20%.

„BGDS Trade“ d.o.o. Beograd postoji od 2009. godine, a za to vreme smo uspostavili kontakte sa brojnim klijentima, čije zadovoljstvo i lojalnost predstavljaju najbolji dokaz naše profesionalnosti i visokokvalitetnih usluga.

Šta karakteriše „BDGS Trade“ d.o.o. Beograd?

  • Odgovornost prema interesima klijenata;
  • Profesionalizam koji dolazi do izražaja čak i u najkomplikovanijim situacijama i koji uvek garantuje zadovoljstvo naših klijenata;
  • Dugoročno partnerstvo koje izrasta iz odgovornog i profesionalnog pristupa zahtevima naših klijenata.

Zahvaljujući ovim odlikama, „BGDS Trade“ d.o.o. Beograd na tržištu je prepoznat kao kompetentan, pouzdan i sposoban pružalac usluga registracije, tehničkog pregleda i osiguranja vozila, što doprinosi učvršćivanju liderske pozicije, sticanju poverenja i ostvarivanju dugoročne saradnje sa partnerima i klijentima. 

Pored registracije vozila, tehničkog pregleda i osiguranja, „BGDS Trade“ d.o.o. Beograd pruža i usluge pribavljanja dokumentacije za nepokretnu imovinu klijenata, posredovanja u prodaji nekretnina, posredovanja u kupovini nekretnina za potrebe klijenata i konsaltinga u ovoj sferi poslovanja.

Ime „BGDS Trade“ d.o.o. Beograd je poznato i u poslovima izgradnje telekomunikacione infrastrukture za Telekom Srbija a.d. i širenja mreže javnog osvetljenja za EDB na teritoriji grada Beograda i za EPS na teritoriji Republike Srbije. Od građevinskih radova koje smo obavljali na ovim poslovima su najdominantniji građevinski iskopi, zavarivački i bravarski radovi.

Šta je misija BGDS Trade“ d.o.o. Beograd?

  • Pružanje najkvalitetnije usluge klijentima;
  • Zadovoljstvo klijenata finansijskim aspektom naših usluga uz najpovoljnije cene i najbolje uslove plaćanja registracije, tehničkog pregleda i osiguranja vozila;
  • Izgradnja poverenja sa klijentima na obostrano zadovoljstvo saradnjom.

Šta je vizija BGDS Trade“ d.o.o. Beograd?

  • Učvršćivanje liderske pozicije na delu teritorije GO Čukarica, pre svega u naseljima Železnik, Bele vode, Žarkovo, Umka, Sremčica, Ostružnica, Rušanj i Makiš, i delu teritorije GO Rakovica, pre svega u naseljima Petlovo brdo i Vidikovac, i proširenje usluga na ostale delove Beograda;
  • Pored povećanja obima biznisa i benefita za sebe, učvršćivanje pozicije atraktivnog poslodavca za sve, a prvenstveno za mlade, kreativne ljude, ljude koji žude za novim saznanjima i podizanjem svoje stručnosti na viši nivo;
  • Proširenje delatnosti koje će doprineti omasovljavanju srodnih poslova u našoj paleti usluga (poslovi obezbeđivanja objekata i ljudi, projektantski biroi, proizvodnja odevnog brenda, hrane, uvoz-izvoz…);
  • Aktivno uključivanje u očuvanje i zaštitu životne sredine kroz primenu savremenih tehnologija u svojim poslovima i konsalting o ekologiji.

„BGDS Trade“ d.o.o. Beograd planira da u dogledno vreme proširi svoje delovanje i omogući pružanje usluga i van granica Republike Srbije, konkretno na tržištu regiona, Evropske unije i Rusije, kako neposredno, tako i preko inostranih saradnika.