Registracija vozila

  • Registracija vozila podrazumeva vršenje tehničkog pregleda na jednom od ovlašćenih mesta.
  • Radi registracije vozila mora se zaključiti polisa obaveznog osiguranja kod nekog od ovlašćenih zastupnika osiguravajuće kuće po izboru.
  • Plate se takse za registraciju.

U MUP se za registraciju vozila nosi:

  • Saobraćajna dozvola
  • Lična Karta vlasnika, Lična Karta ovlašćenog lica ako se registracija vrši na osnovu ovlašćenja ili Lična Karta kupca po kupo-prodajnom ugovoru. U svakom slučaju je obavezno prisustvo vlasnika Lične Karte.
  • 2 (dva) primerka polise, original i primerak za MUP
  • Dokaz o plaćenim taksama, priznanice

Pravna lica kao dokaz o uplati prilažu potvrdu plaćanja koju im izdaje banka, ovlašćenje, potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica, za lice koje odlazi u MUP štampaju na memorandumu firme i  zavode u delovodnik. Pored toga dostavljaju kopiju rešenja iz APR-a i overavaju pečatom sve kopije polise.

Za registraciju vozila iz uvoza je potrebno sve isto kao i za produženje, samo što se umesto saobraćajne dozvole prilaže sva dokumentacija o uvozu, carinjenju i plaćenom porezu, a to treba da obezbedi prodavac vozila.

Registracija vozila za strane državljane: Strani državljani prilikom tehničkog pregleda i odlaska u MUP umesto Lične Karte prilažu Pasoš i potvrdu o privremenom boravku izatu od MUP-a.

Vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, ako u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registrarske tablice organu koji je iste izdao.