Tehnički pregled

Veoma važan faktor saobraćaja je tehnička ispravnost vozila koja je osnovni uslov za registraciju vozila.

Tehnički pregledi vozila su redovni, vanredni i kontrolni. Obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je propisan pravilnikom o tehničkom pregledu vozila. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno, da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja određeno je da se jednom godišnje vrši redovni tehnički pregled. Tehničkom pregledu na svakih šest meseci podvrgavaju se vozila na motorni pogon i priključna vozila, vozila kojim se vrši prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, vozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza, vozila koja prelaze 3.5 tone, vozila za iznajmljivanje, autobusi, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače.