Putno i osiguranje vozila

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonska obaveza svakog vlasnika vozila i predstavlja jedan od uslova za registraciju vozila. Ovo osiguranje naziva se i „osiguranje trećih lica“ i garantuje da će osiguravajuće društvo čiju ste polisu odabrali, umesto vas nadoknaditi štetu ukoliko ona vašom greškom bude načinjena nekom učesniku u saobraćaju. Ovo osiguranje ne nadoknađuje štetu pričinjenu na vašem vozilu – za to služi kasko osiguranje, koje nije obavezno, ali je veoma korisno i koje takođe možete uplatiti u BGDS Trade.

Osiguranje od autoodgovornosti garantuje da će osiguravajuće društvo oštećenima nadoknaditi štetu do visine maksimalnih iznosa propisanih zakonom, a ukoliko je šteta veća od maksimalnog iznosa, razliku nadoknađuje vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti važi do naznačenog isteka ugovora, čak i ako dođe do promene vlasnika vozila.

Uz obavezno osiguranje, BGDS Trade nudi i putno osiguranje koje vas štiti prilikom putovanja u inostranstvo i pokriva eventualne troškove medicinskih usluga, u cilju bezbednijeg i bezbrižnijeg putovanja.

BGDS Trade u saradnji sa svojim partnerima, nudi vam putno i osiguranje vozila po najboljim uslovima.

Aktuelna akcija

Uz zakazivanje registracije vozila online dobijate popust od 1500din na tehnički pregled.