ZELENI KARTON – DA LI VAM JE POTREBAN I KAKO GA DOBITI?

BGDS Trade pored usluge obaveznog osiguranja vozila , nudi i uslugu izdavanja zelenog kartona.

Zeleni karton je međunarodni dokument  koji vam je potreban za putovanje u inostranstvo i koji služi kao potvrda osiguranja od autoodgovornosti. Zeleni karton ili zelenu kartu za putovanje može dobiti svako vozilo sa domaćim registracionim tablicama uz obaveznu polisu osiguranja vozila i saobraćanu dozvolu.

Srbija je od 2012. godine potpisnica Multilateralnog sporazuma po kojem su u zemljama potpisnicama ovog sporazuma vozačima dovoljne registracione nalepnice i zelena karta nije potrebna. Međutim, zeleni karton vam je još uvek neophodan ako sopstvenim vozilom putujete u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Izrael, Iran, Makedoniju, Albaniju,Tunis ili Maroko.

Zeleni karton važi sve dok važi i vaša polisa osiguranja od autoodgovornosti i izdaje ga isto osiguravajuće društvo koje je izdalo i polisu obaveznog osiguranja vozila.